Om Coockies och personuppgifter

Genom att använda www.marstall.se accepterar du att HH Care ApS (Marstall), Hestlundvej 2, 7323 Give behandlar dina personuppgifter och cookies i enlighet med policyn nedan. Cookies används för att göra ditt surfande mera smidigt. Vi använder cookies för att göra det möjligt att varor läggs i varukorgen, så att du kan logga in och förbättra din upplevelse på vår hemsida.

Integritets- och personuppgiftpolicy
Denna integritets- och personuppgiftspolicy sammanfattas här för att bättre kunna informera dig som kund om vilka personuppgifter HH Care ApS (Marstall) behandlar och hur vi behandlar dem. Personuppgifter ska förstås som alla personuppgifter. Du kan läsa nedan om vilka uppgifter vi samlar in, hur vi samlar dem in och hur vi skyddar dina personuppgifter.
HH Care ApS (Marstall) respekterar alla sekretessförfrågningar som skickas in till oss online och är uppmärksamma på behovet av lämpligt skydd och säker behandling av all personlig information vi mottar.

Om följande Integritets- och personuppgiftspolicy inte kan godtas, förbehåller sig HH Care ApS (Marstall) rätten att avvisa beställningar och andra förfrågningar, eftersom saknad av accept kan leda till att HH Care ApS (Marstall) inte kan betjäna kunden enligt gällande lag.

Personuppgifter
Personuppgifter omfattar alla data som kan användas för att identifiera personer så som, för- och efternamn, ålder, kön, position, privat adress eller annan fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation, oavsett om det gäller privat bostad eller arbetsplats. Det kan också omfatta andra typer av uppgifter.

På samma sätt innehåller personuppgifter också uppgifter som beteende, inköpshistorik, finansiell information etc. som alla används för att upprätthålla kund- och leverantörsrelationer mellan kunder och HH Care ApS (Marstall).

Vilka personuppgifter samlar vi in och bearbetar?
HH Care ApS (Marstall) samlar in och behandlar information om dig när du:
- genomför ett köp.
- Skickar förfrågningar, klagomål och / eller interagerar med HH Care ApS (Marstall) på annat sätt.
- Anmäler dig och/eller interagera med marknadsföringsmaterial på nätet som till exempel nyhetsbrev, text och anmälningar, tredjepartswebbsidor eller liknande. Men det kan också vara andra interaktioner.
- Ger personuppgifter till HH Care ApS (Marstall) på ett annat sätt.

HH Care ApS (Marstall) samlar endast in personligauppgifter som är nödvändig för att kunna tillhandahålla en tjänst eller produkt, marknadstjänster och produkter eller behandla förfrågningar. HH Care ApS (Marstall) samlar inte in och / eller köper personligt identifierbar information från tredje part.

HH Care ApS (Marstall) använder ePay / Bambora för att hantera korttransaktioner online och lagrar inte kreditkortsinformation. Observera att fakturerings- och faktureringsinformationen hålls i enlighet med gällande lagar på området, inklusive penningtvätt- och bokföringslagen.

Hur använder vi din personliga information?
Vi använder informationen som samlats in till olika ändamål:
- Att personifiera din erfarenhet på mail och hemsida genom personliga rekommendationer baserat på köphistorik.
- För att förbättra www.hhcare.dk och marknadsföringen från HH Care ApS (Marstall).
- För att ge dig en bättre service när du kontaktar kundservice.
- För att hantera tävlingar, kundundersökningar etc.
- För att hantera och genomföra dina beställningar så fort som möjligt.
- För att samla in produktrecensioner.
-För att följa upp på förfrågningar.- För allmän marknadsföring.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vår webbplats scannas kontinuerligt för att upptäcka eventuella säkerhetsbrister och svagheter. Detta för att eliminera potentiella dataläckor så fort som möjligt och därmed göra vår hemsida så säker som möjligt. På samma sätt skannas det för malware regelbundet.

Dina personliga uppgifter lagras på ett säkert nätverk och kan endast nås av begränsat antal anställda med rätt till denna typ av information. Dessa personer är också underlagt vår interna policy om personuppgifter, som garanterar dina rättigheter och säkerställer att dessa följs i överensstämmelse med gällande lagstiftning på området.

Utöver ovanstående behandlas all känslig- och betalningsinformation på krypterade servrar som inte kan nås utifrån. Kreditkortsuppgifter behandlas av ePay / Bambora och kan inte nås av vare sig HH Care ApS (Marstall) eller ePay / Bambora-anställda. Dessa transaktioner lagras inte på interna servrar och bearbetas inte på någon tidpunkt av HH Care ApS (Marstall) .

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Personliga uppgifter som lämnas på www.hhcare.dk eller via telefonkontakt vidareges endast till:
- Interna avdelningar.
- Tredje part som kräver dessa uppgifter för att genomföra eller följa ett leverans-, betalnings- och serviceavtal, inklusive inkasso och rättsliga organ.
- Affärspartners med avseende att underhålla ditt konto och/eller marknadsföring.

För att ge bästa möjliga upplevelse på HH Care ApS (Marstall) webbplatser, gör vi statistik på hur användarna surfar på sidorna. Statistiken används endast i anonym form, till exempel för att kunna se vilka sidor som användarna är intresserade av och vilka sidor som de interagerar med.

HH Care ApS (Marstall) använder Google Analytics för att insamla besöksstatistik och skickar då IP-adresser till Google Analytics. Googles integritetspolicy accepteras genom att besöka www.hhcare.dk och finns här: www.google.com/privacy.

Mellan HH Care ApS (Marstall) och alla samarbetspartners och leverantörer finns det databehandlingsavtal som alltid kommer att säkerställa användarnas och kundernas intressen. Dessa avtal kan på begäran visas fram när som helst.

Var lagras dina personuppgifter?
Dina uppgifter lagras på servrar. Vissa personuppgifter administreras av en tredje part (dataprocessor) som lagrar och behandlar personuppgifter på uppdrag av HH Care ApS (Marstall) i enlighet med denna datapolicy och gällande dataskyddslagar.

Om du av någon anledning vill avregistrera dig från att motta våra nyhetsbrev följer du anvisningarna längst ned i nyhetsbrevets e-post. Om du har problem med att logga ut, kan du kontakta vår kundservice via kontaktuppgifterna nedan.

Om du avregistrerar dig från marknadsföring från HH Care ApS (Marstall) kommer alla åtaganden du har gjort till oss att raderas. Dessa kan inte återskapas och om du på en senare tidpunkt vill ha insikt i vad vi tidigare har skickat till dig så vill vi göra uppmärksam på att uppgifterna inte kan återskapas.

Hur länge lagras dina personuppgifter?
I en aktiv kundrelation lagras dina data så länge som det är nödvändigt för att kunna ge dig service. Om kundrelationen till dig avbryts, lagras dina data i upp till 5 år, beroende på innehåll. E-post som används för marknadsföring raderas eller bevaras automatiskt baserat på ditt beteende.

Du kan när som helst begära insikt eller radering av dina data. Annan lagstiftning (lagen om bokföring och penningtvätt) innehåller alla transaktionsuppgifter, inklusive kontakt- och företagsinformation i fem år.

Dataintrång
Vi tar säkerhetsinbrott och dataläckage väldigt seriöst. I händelse av misstanke om dataläckage från HH Care ApS (Marstall) interna servrar eller externa samarbetspartners, lanseras ett antal initiativ för att säkerställa våra kunder och användare på bästa möjliga sätt. 

Detta inkluderar bland annat täckning av potentiell skada, kommunikation till potentiellt drabbade kunder och användare, anmälan till datainspektionen och åtgärder som kommer att försöka ta itu med skadans omfattning.

Om vi misstänker dataläckage från HH Care ApS (Marstall) eller våra externa partners, kommer alla inblandade, inklusive användaren, att informeras inom 72 timmar. Om du misstänker att dina data läckt ut från HH Care Aps, vänligen kontakta oss snarast möjligt.

Tillgång till uppgifterna
Du kan alltid ändra dina kontouppgifter och intresseområden, inklusive uppge om du önskar att vi skall kontakta dig i samband med erbjudanden på varor eller tjänster eller om du vill avsluta din prenumeration på nyhetsbrev.

Du kan få uppgett vilka upplysningar vi har registrerat på dig. Om du önskar att motta en kopia på dessa uppgifter, ber vi dig kontakta os på: marstall(at)marstall.se.

Om du vill att alla data skall raderas, ber vi dig kontakta oss på: marstall(at)marstall.se.

Observera! När alla data är raderade så kan de inte återskapas igen. Data som behövs i följe lagstiftning kan inte raderas på förfrågning.

Granskning
Vi granskar kontinuerligt våra databehandlingsprocesser. Denna policy uppdateras en gång per år. Alla som omfattas av denna policy får årlig ett besked via e-post om denna uppdateras.

Kontakta, ändra och uppdatera personuppgifterna
HH Care ApS förbinder sig att fortlöpande följa lagens om privatlivets fred. Om du har frågor eller kommentarer om vår datapolicy eller hur vi använder dina personliga uppgifter, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Cookies
Cookies är små textfiler som används av nästan alla webbplatser. Cookies är länkade till webbplatser och läses exklusivt av din webbläsare. Dessa små textfiler gör det möjligt för dig att lägga i kundvagnen, logga in m.m. Cookies används för att webbplatser skall kunna fungera.

Du kan alltid avvisa cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Var du hittar dessa inställningar beror på vilken webbläsare du använder. Du bör dock vara medveten om att om du avvisar cookies, så är det många funktioner och tjänster som du inte kan använda eftersom de antar att webbplatsen kan komma ihåg de val du gör.

Om du vill ta bort eller blockera cookies, kommer de flesta webbplatser troligtvis sluta att fungera, så att webben blir mer eller mindre värdelös. I många tillfällen kommer du även radera lagrade lösenord och andra funktioner som bara hjälper till att förbättra användarupplevelsen.

Här kan du se hur du avvisar/raderar Cookies:
- radering av cookies i Internet Explorer
- radering av cookies i Mozilla Firefox
- radering av cookies i Google Chrome
- radering av cookies i Opera
- radering av cookies i Safari
- radering av Flash cookies

Om du använder en dator med en nyare webbläsare kan du ta bort dina cookies med hjälp av CTRL + SHIFT + Radera genvägar.

Frågor?
Om du har några kommentarer eller frågor angående vår information och/eller behandling av dina personliga uppgifter, vänligen kontakta oss på tel. +45 70263009 eller marstall(at)marstall.se.

Klagomål
Om du vill klaga på webbplatsens information om cookies kan du skicka ditt klagomål till: marstall(at)marstall.se. Klagomålet måste innehålla följande information:
- Namn
- Adress
- Email adress
- Telefonnummer
- Detaljerad beskrivning av klagomålets innehåll

Efter mottagande av ditt klagomål, behandlar vi det inom en rimlig tid.