Tävlingsinformation

Tävlingsinformation för tävlingen: Tävla och vinn! Ett halvårs förbrukning av Marstalls foder till din häst

Tävlingsinformation
Tävlingen pågår Under Elmia Horse show under perioden 2017-10-25 t.o.m. 2017-10-29.

Vinnarna utses av en jury bestående av medarbetare på Marstall Sverige (HH Care) och meddelas på Elmia i Marstalls monter kl. 15 den 29/10 eller över e-mail/telefon. Beslut om vinnare baseras på den skriftliga motiveringen.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna. Vinst kan ej bytas mot kontanter. Vinsten är personlig och kan ej överlåtas. Anställda på Marstall Sverige (HH Care) och återförsäljare av Marstall får ej delta i tävlingen.

Vinnaren utses av en jury bestående av personer från Marstall Sveriges marknadsavdelning. Juryns beslut kan ej överklagas.

För att vara kvalificerad som vinnare ska man ha anmält sig till tävlingen på kupongen Tävla och Vinn ett halvårs förbrukning av marstalls foder efter eget val. Genom att svara på två frågor och skriva upp till 10 ord som avspeglar varför man fodrar/vill fodra sin häst med Marstall.

Tävlingsdeltagande
Genom att delta i tävlingen, accepterar de tävlande dessa tävlingsregler. Vidare accepterar de tävlande de beslut som Marstall Sverige (HH Care) kan komma att fatta rörande vinnare, förändringar i tävlingsperiod, upplägg, genomförande eller annat som berör tävlingen som definitiva och slutliga. Marstall Sverige (HH Care) förbehåller sig den exklusiva rätten att utesluta en tävlingsdeltagare ur tävlingen om Marstall Sverige (HH Care) misstänker att denna bryter mot tävlingsreglerna, fuskar eller på annat sätt försöker tillskansa sig otillbörliga fördelar eller försöker sabotera tävlingen.

Tävlingsperiod
Tävlingen pågår fr.o.m. 2017-10-25 t.o.m. 2017-10-29.

Ansvarig för tävlingen:
Marstall Sverige
HH Care ApS
Hestlundvej 2
7323 Give
Danmark

Begränsningar
Marstall Sverige (HH Care) är inte ansvarig för tävlingsdeltagares möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet allvarligt begränsas av någon anledning som ligger utanför Marstall Sveriges rimliga kontroll, inbegripet utan begränsning: felaktig, ofullständig, avbruten, fördröjd eller på annat sätt missad information orsakad av webbside-användaren, dennes datautrustning, dataprogram, eller annan teknisk utrustning som användes för att genomföra tävlingen.
Problem eller annan teknisk funktionsduglighet hos teleoperatör eller dennes utrustning för telefoni och/eller SMS-trafik. Fel i Internet online system och/eller Internetleverantörens datautrustning och/eller dataprogram, misslyckad och/eller ofullständig e-postfunktionalitet hos systemleverantör eller tävlingsdeltagaren beroende på tekniska problem och/eller hög trafikbelastning på Internet eller webbsida och/eller kombination av detta. Skada eller fel som kan uppstå på tävlingsdeltagares och/eller annans datautrustning, dataprogram och/eller lagrad data som följd av deltagande i tävlingen. Förändrad lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut eller annan liknande händelse. Tävlingsvinst, dess värde, funktion, upplägg och/eller genomförande.